Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας Μαρτίου 2012 ΑΝΩ ΜΕΡΑ: Παρασκευή 16/03/2012 απόγευμα 4:00-8:00 ΧΩΡΑ: Σάββατο 17/03/2012 πρωί 9:00 με 1:30 & απόγευμα 5:00 με 8:00 ΧΩΡΑ: Κυριακή 18/03/2012 πρωί 9:30 με 1:30 & απόγευμα 5:00 με 8:00συμβάλουν – υποστηρίζουν τις προσπάθειες του συλλόγου μας.

Χάρτης

χάρτης
Contact

Argyrena | Mykonos
Tel.+30 22890 77700 |+30 22890 28353
Mob. +30 6974425337
Fax. +30 22890 28354
info@mykonosmedical.com
www.mykonosmedical.com

email